Decizie nr. RJ g889d8275/2022 din 24-iun-2022, Tribunalul Dolj, actiune in constatare (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 24 Iunie 2022

TEXT SPETĂ

Cod ECLI ECLI:RO:TBDLJ:2022:184.######

Dosar nr. ###/63/2022

R O M Â N I A

TRIBUNALUL D___

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA Nr. ####/2022

Şedinţa publică de la 24 Iunie 2022

Completul compus din:

PREŞEDINTE ##### ###### #######

Asistent judiciar ##### ######## ##########

Asistent judiciar ##### ######## ####

Grefier ##### #####

Pe rol judecarea cauzei Litigii de muncă privind pe reclamant ###### ###### şi pe pârâta SOCIETATAEA NATIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ " CFR MARFA" SA, având ca obiect acţiune în constatare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns : - reclamant - ###### ###### asistat de avocat ########### F. - martor ####### ######, lipsind: - pârât - SOCIETATAEA NATIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ " CFR MARFA" SA.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că s-a depus la dosarul cauzei prin Serviciul Registratura la data de 21.06.2022 de către pârât, note de şedinţă însoţite de înscrisuri.