Decizie nr. RJ g86d95eg5/2023 din 08-mar-2023, Tribunalul Gorj, anulare proces verbal de contraventie (Contencios administrativ si fiscal)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 8 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Societate comercială, ITM vs

Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2023:070.######

Cod operator 2443

Dosar nr. ####/318/2021

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ####

SECŢIA C_________ ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIE Nr. ###/2023

Şedinţapublică din 08 ###### 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE ####### ##### #######

Judecător #####-####### ########

Grefier ##### ####### #####

Pe rol fiind judecarea apelurilor declarate de apelanta petentă Direcţia de ######## ####### #### şi apelanta intimată Inspectoratul Teritorial de Muncă #### împotriva sentinţei civile nr. #### din data de 26 noiembrie 2021 pronunţată de Judecătoria Târgu-### în dosarul nr.####/318/2021, având ca obiect anulare proces verbal de contravenţie.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns; doamna consilier juridic ###### ######## ######## pentru apelanta petentă Direcţia de ######## ####### #### şi doamna consilier juridic ######## ####### pentru apelanta intimată Inspectoratul Teritorial de Muncă ####.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut...