Decizie nr. RJ ee9g6ee3g/2023 din 02-mar-2023, Tribunalul Braila, anulare proces verbal de contraventie (Contencios administrativ si fiscal)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 2 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs ITM

Acesta este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBBRL:2023:038.######

Dosar nr. ####/196/2021 Codul operatorului de date personale:4481

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ###### SECŢIA A II-A CIVILĂ

DE C_________ ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DECIZIE Nr. ###/Aca

Şedinţapublică de la 02 martie 2023

Preşedinte - ######## ##########

Judecător - ###### #####

Grefier - ##### #####

La ordine fiind soluţionarea apelului în contencios administrativ formulat de apelanta ##### ############## SRL, cu sediul în ######, b-dul.Siderurgiştilor nr.14, #####, ####, ####, judetul ###### şi cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în comuna ######, ############## #####, ####### ######, împotriva sentinţei civile nr.####/20.06.2022 pronunţată de Judecătoria ###### în dosarul nr.####/196/2021, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Teritorial de Muncă ######, cu sediul în ######, ############ ############ ####, ####### ######.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns pentru...