Decizie nr. RJ ee9572e32/2023 din 21-mar-2023, Curtea de Apel Timisoara, pretentii (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 21 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială

Acesta nu este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:CATIM:2023:031.######

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL TIMIŞOARA

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ şi ASIGURĂRI SOCIALE operator #####

DOSAR Nr. ####/30/2022

DECIZIA CIVILĂ Nr. ###

Şedinţa publică din 21 martie 2023

Curtea constituită din:

PREŞEDINTE: #####-######## ######

JUDECĂTOR: ####### ########

GREFIER: ###### #######

Pe rol se află pronunţarea asupra apelului formulat de către apelantul-reclamant #### ###### ###### împotriva sentinţei civile nr. ####/10.11.2022, pronunţată de către Tribunalul ##### în dosarul nr. ####/30/2022, în contradictoriu cu intimata-pârâtă ########## ####### SRL, având ca obiect pretenţii.

Mersul dezbaterilor şi concluziile instanţei asupra cererii au fost consemnate în încheierea pronunţată în şedinţa publică din data de 07 martie 2023, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre, termen la care, instanţa a amânat pronunţarea la data de 21 martie 2023.

C U R T E A,

Deliberând...