Decizie nr. RJ ee3e9e32e/2023 din 19-apr-2023, Curtea de Apel Alba Iulia, drepturi banesti (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 19 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Institutie de Invatamant vs Societate comercială, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:CAALB:2023:207.######

Dosar nr. ####/107/2020

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL #### #####

SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIE CIIVLĂ Nr. 1165/2023

Şedinţapublică de la 19 Aprilie 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE ##### #####

Judecător ##### ##### ########

Grefier ####### #######

Pe rol se află pronunţarea asupra apelului declarat de pârâta Şcoala Gimnazială ,,####### #####" ###### împotriva sentinţei civile nr. ####/09.06.2021 pronunţată de Tribunalul #### în dosar nr. ####/107/2020, având ca obiect drepturi băneşti.

Mersul dezbaterilor a fost consemnat în încheierea de amânare iniţială a pronunţării din data de 4 Aprilie 2023, încheiere ce face parte integrantă din prezenta decizie.

CURTEA DE APEL

Asupra apelului...