Decizie nr. RJ ee3e772ee/2023 din 06-apr-2023, Tribunalul Bucuresti, obligatie de a face (Civil)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 6 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:TBBUC:2023:003.######

#######

TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A III-A CIVILĂ

Dosar nr. #####/300/2020

DECIZIA CIVILĂ NR. ####A

Şedinţa publică din data de 06.04.2023

Tribunalul constituit din:

Preşedinte: ###### ##### ####### ########

Judecător: ###### ########## #######

Grefier: ####### ##### #####

Pe rol se află soluţionarea apelului formulat de apelanta-reclamantă-pârâtă ##### ###### ####, împotriva sentinţei civile nr. #####din 03.11.2022, pronunţate în dosarul nr. #####/300/2022, de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, în contradictoriu cu intimata-pârâtă-reclamantă ##### ######### #####.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns apelanta-reclamantă-pârâtă ##### ###### ####, prin reprezentant convenţional avocat ######### ######, care depune delegaţie de substituire şi intimata-pârâtă-reclamantă ##### ######### #####, personal, legitimată cu CI ##### ## ### ######, eliberată de SPCEP Sector 2, la data de 25.09.2018, CNP #############...