Decizie nr. RJ ee3e385d6/2023 din 06-apr-2023, Tribunalul Cluj, succesiune (Civil)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 6 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Persoană fizică vs Persoană fizică, Persoană fizică

Prezentul document este supus reglementărilor aflate sub incidenţa regulamentului U.E. nr. 679/2016

Cod ECLI ECLI:RO:TBCLJ:2023:007.######

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ####

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. #####/211/2020

DECIZIE CIVILĂ Nr. ###/A/2023

Şedinţapublică de la 06 Aprilie 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE ##### #####

Judecător ###### ######### ####

Grefier ###### #######-#######

Pe rol se află judecarea cauzei civile privind pe apelant #### ##### ##### ####. ####, reclamant #### ( ####) ##### ##### şi pe intimat #### #### #######, intimat #### ( ##### ####) ########, având ca obiect succesiune EMAIL.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 24 martie 2023, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când, având nevoie de timp pentru a delibera, instanţa a amânat pronunţarea la data de 06.04.2023.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă, reţine că prin sentinţa...