Decizie nr. RJ ee339d89g/2023 din 11-mai-2023, Curtea de Apel Brasov, pretentii (Contencios administrativ si fiscal)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 11 Mai 2023

TEXT SPETĂ

ITM vs Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:CABRV:2023:005.######

Dosar nr. ####/305/2021

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL ######

SECŢIA C_________ ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DECIZIA Nr. ###/R/2023

Şedinţapublică de la 11 Mai 2023

Completul constituit din:

PREŞEDINTE ##### ###### ####### - judecător

Judecător ####### ###

Judecător ##### ####### #####

Grefier ######## #########

Pe rol fiind soluţionarea recursului declarat de reclamantul Inspectoratul Teritorial de Muncă ####### împotriva sentinţei civile nr. ##/27.01.2023 pronunţată de Tribunalul ####### – Secţia civilă, pronunţată de Tribunalul ###### - secţia a II-a civilă, contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. ####/305/2021, având ca obiect „ pretenţii ".

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă consilier juridic Găbanu ######## pentru recurentul reclamant Inspectoratul Teritorial de Muncă #######, lipsă fiind intimatul pârât #### #####.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care...