Decizie nr. RJ de9d82gd7/2022 din 29-dec-2022, Curtea de Apel Oradea, contestatie decizie de concediere (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 29 Decembrie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Persoană fizică

ECLI:RO:CAORA:2022:002.######

#######

CURTEA DE APEL ######

Secţia I Civilă

Nr. operator de date cu caracter personal 3159

Dosar nr. ####/111/2021

DECIZIA CIVILĂ NR. ####/A/2022

Şedinţa publică din 29.12.2022

Preşedinte: ##### ##### ####

Judecător: ##### ###### #######

Grefier: ##### ######

Pe rol fiind pronunţarea asupra apelului civil declarat de apelantul ####### #### ######, CNP #############, cu domiciliul procesual ales la Cabinet de avocat ##### ########, situat în Timişoara, str. Proclamaţia de la Timişoara, nr. 7, ### ##, jud. #####, în contradictoriu cu intimata ######## ## ######## ####### JUDEŢEANĂ #####, cu sediul în Timişoara, #### ###### ### ##, ####### #####, ### ########, împotriva sentinţei civile nr. ###/LM din data de 19 aprilie 2022, pronunţată de Tribunalul Bihor în dosar nr. #############, având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

Se constată că fondul cauzei s-a dezbătut în şedinţa publică din data de 12.12.2022, când părţile...