Decizie nr. RJ de989dg96/2023 din 02-mar-2023, Tribunalul Brasov, servitute (Civil)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 2 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Societate comercială, Societate comercială vs Persoană fizică, Persoană fizică, Societate comercială, Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:TBBRV:2023:004.######

Dosar nr. #####/197/2019

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ######

SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIE Nr. ###/Ap/2023

Şedinţapublică de la 02 ###### 2023

Completul constituit din:

PREŞEDINTE ####### #####

Judecător ##### #######

Grefier ##### #######

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra cererii de apel formulate de apelanţii reclamanţi ########### ####### şi ########### ##### ###### în contradictoriu cu intimaţii pârâţi SC ###### ### SRL prin reprezentant legal, ####### ######, ###### ##### #### şi ####### ######### ###### împotriva Sentinţei civile nr. ####/04.11.2021 pronunţate de Judecătoria ###### în dosarul civil nr. #####/197/2019, având ca obiect servitute - radiere drept de servitute.

Dezbaterile în cauza civilă de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 09.01.2023, conform celor consemnate în Încheierea de şedinţă din acea zi, care face...