Decizie nr. RJ de96276dd/2023 din 28-feb-2023, Tribunalul Dambovita, contestatie decizie de concediere (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 28 Februarie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:TBDBO:2023:001.######

Dosar nr. ####/120/2022 fond -litigiu de muncă-contestaţie

decizie de concediere

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ######### - SECŢIA I CIVILĂ

complet specializat în soluţionarea conflictelor de muncă şi asigurări sociale

SENTINŢA CIVILĂ NR. ###

Şedinţa publică din data de 28.02.2023

Instanţa constituită din:

Preşedinte : ##### ###### ##########

Asistent judiciar : ###### ######

Asistent judiciar : ############ ######

Grefier : ###### #########

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile având ca obiect „fond-litigiu de muncă-contestaţie decizie de concediere", promovată de contestatoarea ######## ######### ########, CNP: #############, domiciliată în ########## ##########, str. Mr. ####### ######, nr. 4, ### ###, etajul 1, ### #, judeţul #########, şi cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la sediul reprezentantului sindical Sindicatul #######, cu sediul în ########## ##########, str. Şoseaua Găeşti,...