Decizie nr. RJ de5e74935/2022 din 28-feb-2022, Curtea de Apel Bacau, ordonanta presedintiala (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 28 Februarie 2022

TEXT SPETĂ

Spital vs Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:CABAC:2022:002.######

Operator de date cu caracter personal nr. 3666.

Dosar nr. ##/103/2022

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL BACĂU

SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIE Nr. ###/2022

Şedinţa publică de la 28 Februarie 2022

Completul constituit din:

PREŞEDINTE ###### ######

Judecător ######## #######

Grefier ######## Politic

La ordine a venit spre soluţionare apelul civil formulat de apelantul-pârât SPITALUL DE URGENŢĂ PIATRA NEAMŢ împotriva sentinţei civile nr.###/27.01.2022 pronunţată de Tribunalul Neamţ – Secţia I civilă şi de contencios administrativ în dosarul nr.##/103/2022, în contradictoriu cu intimata-reclamantă ######## #####, având ca obiect ordonanţă preşedinţială.

Desfăşurarea şedinţei de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio, conform prevederilor art.231 al.4 Cod procedură civilă.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă av.######## ##### pentru intimata-reclamantă ######## #####, lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura de citare este...