Decizie nr. RJ de3e9d32g/2023 din 24-apr-2023, Curtea de Apel Ploiesti, drepturi banesti (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 24 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială, Persoană fizică

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL PLOIEŞTI

SECŢIA I CIVILĂ

Dosar nr. ####/105/2022

Cod ECLI ECLI:RO:CAPLO:2023:018.######

D E C I Z I A NR. 834

Şedinţa publică din data de 24 aprilie 2023

Preşedinte - ####### ##### ######

Judecător - ###### ##### ######

Grefier # ######## #########

Pe rol fiind judecarea apelului declarat de reclamantul ##### #####, împotriva sentinţei civile nr.####/15 decembrie 2022 pronunţate de Tribunalul #######, în contradictoriu cu pârâţii ##### ##### S.R.L. („Libra Guard") Bucureşti şi ###### ###### ######, dosar având ca obiect „drepturi băneşti".

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, a răspuns apelantul-reclamant ##### #####, personal, lipsind celelalte părţi.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, care învederează că dosarul este la primul termen de judecată, apelul este motivat şi scutit de plata taxei judiciare de timbru.

Se mai învederează că, în cadrul...