Decizie nr. RJ de3546263/2023 din 06-apr-2023, Curtea de Apel Timisoara, obligatie de a face (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 6 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Persoană fizică vs Societate comercială

document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:CATIM:2023:031.######

#######

CURTEA DE APEL TIMIŞOARA OPERATOR 2928

Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale

DOSAR NR. ####/115/2021

DECIZIA CIVILĂ NR. ###

Şedinţa publică din 6 aprilie 2023

Curtea constituită din:

Preşedinte: ######## ###### ####

Judecător: ##### ### #######

Grefier: ###### ####### ##### ########

Pe rol se află soluţionarea apelului declarat de reclamanţii ##### ######## şi ##### ##### împotriva sentinţei civile nr. ####/18.11.2022 pronunţate de Tribunalul #####-####### în dosar nr. ####/115/2021, în contradictoriu cu intimata ## ##### #### ####### ### ######, având ca obiect obligaţia de a face.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Apelul este scutit de plata taxei judiciare de timbru, conform art. 270Codul muncii.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează faptul că, la data de...