Decizie nr. RJ 98de224e2/2023 din 03-mar-2023, Tribunalul Brasov, servitute (Civil)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 3 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Persoană fizică vs Persoană fizică, Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:TBBRV:2023:004.######

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ######

SECŢIA I CIVILĂ

Dosar nr. ####/197/2019

DECIZIA CIVILĂ NR. ###/A

Şedinţapublică din data de 03.03.2023

Instanţa constituită din:

Preşedinte: ######## ######## #####

Judecător: ##### ####

Grefier: ##### ######

Pe rol se află judecarea apelului civil promovat de apelanţii-pârâţi ###### #### ##### şi ###### ####### – ######## în contradictoriu cu intimaţii-reclamanţi ##### ####### şi ##### ####### ######## împotriva sentinţei civile nr. ####/10.08.2022 pronunţate de Judecătoria ###### în dosar nr. ####/197/2019 având ca obiect servitute.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 03.02.2023, conform celor consemnate în încheierea de şedinţă de la acel termen de judecată, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul dispoziţiilor art. 396C.proc.civ., a amânat succesiv...