Decizie nr. RJ 98d4g9689/2023 din 24-feb-2023, Curtea de Apel Pitesti, obligatie de a face (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 24 Februarie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială

Acesta nu este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:CAPIT:2023:004.######

Operator date 3918

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL PITEŞTI

SECŢIA I CIVILĂ

DOSAR NR. ###/90/2022 DECIZIA CIVILĂ NR. ####/2023

Şedinţapublică din data de 24 februarie 2023

Curtea constituită din:

Preşedinte: ######## ###### ####, judecător

Judecător: ##### ######## ####

Grefier: ####### ########

Pe rol este soluţionarea apelului declarat de reclamantul ######## #####, împotriva sentinţei civile nr.####/A/ din 25 octombrie 2022, a Tribunalului ###### din dosarul nr.###/90/2022, intimat fiind pârâta Uzinele Sodice ######.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, părţile au lipsit.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Apelul este scutit de plata taxei judiciare de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că în data de 06 februarie 2023 apelantul-reclamant a depus răspuns la întâmpinare şi cerere de judecată în lipsă, după care:

Curtea, raportat la...