Decizie nr. RJ 98999d692/2023 din 17-mai-2023, Curtea de Apel Alba Iulia, calcul drepturi salariale (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 17 Mai 2023

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs Persoană fizică, Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:CAALB:2023:207.######

Dosar nr. ####/85/2021

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL #### #####

SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIE CIVILĂ Nr. ####/2023

Şedinţapublică de la 17 Mai 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE ##### #####

Judecător ##### ##### ########

Grefier ####### #######

Pe rol se află pronunţarea asupra apelului declarat de pârâta ######### cu Program Prelungit nr. 5 ##### împotriva sentinţei civile nr. ###/21.10.2022 pronunţată de Tribunalul ##### în dosar nr. ####/85/2021, având ca obiect calcul drepturi salariale.

Mersul dezbaterilor a fost consemnat în încheierea de amânare iniţială a pronunţării din data de 2 Mai 2023, încheiere care face parte integrantă din prezenta decizie.

CURTEA DE APEL

Asupra apelului civil de faţă,

Prin sentinţa civilă nr. ###/2022, pronunţată de Tribunalul #####, s-a admis acţiunea civilă formulată şi modificată de către reclamantul Sindicatul Învăţământului Preuniversitar ##### în numele şi pentru...