Decizie nr. RJ 985474762/2023 din 18-dec-2023, Curtea de Apel Craiova, anulare act (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 18 Decembrie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială, Persoană fizică, Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:CACRV:2023:155.######

Dosar nr. ####/63/2022

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL #######

SECŢIA DE LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE Nr. ####

Şedinţapublică de la 18 decembrie 2023

Completul constituit din:

PREŞEDINTE ####### #######

Judecător ####-######## #########

Grefier ###### ###### ######

Pe rol fiind pronunţarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în şedinţa publică din data de 04.12.2023, privind pe apelantul reclamant ####### ####, cu domiciliul procedural ales în #### #######, str. A. I. ####, nr. 17, ### # ##, ### #, ### ##, jud. ####, la avocat ####### ###########, împotriva sentinţei civile nr. #### din 16 mai 2023, pronunţată de Tribunalul #### în dosar nr. ####/63/2022, în contradictoriu cu intimaţii pârâţi ##### ### ##### SA, cu sediul în #### #########, bvd. ###### #######, nr. 38, sector 1 şi sediul procedural ales la punctul de lucru #######, ###### ####### ### ###, ####### ####,...