Decizie nr. RJ 8676d277g/2023 din 16-mar-2023, Curtea de Apel Bucuresti, contestatie decizie de concediere (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 16 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:CABUC:2023:123.######

Dosar nr. #####/3/2021 (Număr în format vechi #########)

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

SECŢIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Decizie civilă nr. ####/2023

Şedinţapublică de la 16 ###### 2023

Curtea constituită din:

PREŞEDINTE ##### ####### #######

Judecător ##### ####### ####

Grefier ########### ######

Pe rol soluţionarea apelului formulat de apelanta-pârâtă ######## ############# S.R.L. în contradictoriu intimata-reclamantă ######### ####, împotriva sentinţei civile nr. ####/29.06.2022, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr. #####/3/2021, având ca obiect – contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă apelanta-pârâtă, prin avocat #### ######, având împuternicire avocaţială la fila 29 dosar apel, şi intimata-reclamantă, prin avocat ###### #######, care depune...