Decizie nr. RJ 862432589/2022 din 28-mar-2022, Curtea de Apel Bucuresti, actiune in raspundere delictuala (Civil)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 28 Martie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Persoană fizică vs Societate comercială

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

SECŢIA A III-A CIVILA ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

Dosar nr. ####/93/2019

(1660/2021)

DECIZIA CIVILĂ NR. ### A

Şedinţa publică din 28.03.2022

Curtea constituită din:

Preşedinte - ##### ##### ####

Judecător - ####### ########

Grefier - ##### ######## ####

Pe rol se află soluţionarea cererilor de apel formulate de apelantul-reclamant #### ####, precum şi de apelantul-pârât ######## ###### #######, împotriva sentinţei civile nr. #### din 07.04.2021, pronunţată de Tribunalul I____ - Secţia Civilă, în dosarul nr. ####/93/2019, în contradictoriu cu intimata-pârâtă SC ###### ######## ######## SRL.

####### are ca obiect acţiune în răspundere delictuală.

Dezbaterile în cauză au avut loc în şedinţa publică de la 14.03.2022, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta decizie, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronunţarea...