Decizie nr. RJ 72d5834e2/2022 din 25-ian-2022, Tribunalul Arges, partaj judiciar (Civil)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 25 Ianuarie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică vs Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:TBARG:2022:013.######

Dosar nr. ####/205/2013

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ*

SECŢIA CIVILĂ

Decizia Civilă Nr. ###/2022

Şedinţa Publică de la 25 ianuarie 2021

Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE: ########-##### #######

JUDECĂTOR: ######## ########

GREFIER DE ŞEDINŢĂ: ######-###### #####

Pe rol judecarea apelului declarat de către pârâţii ######## ####### ####### #######, apelant ######## ##### – decedat, cu moştenitorii ######## ####### ######, ######## ##### şi ######## ##### ######, împotriva sentinţei civile nr. ####/02.05.2019 pronunţată de Judecătoria Câmpulung în contradictoriu cu intimaţii reclamanţi ######## #########- decedată, ######## ##### ###### ########, ######## ###### ########, ######## ###### #########, ######## ###### ####, ######## #####...