Decizie nr. RJ 727e26377/2023 din 04-apr-2023, Curtea de Apel Suceava, contestatie decizie de concediere (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 4 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs Persoană fizică

Acesta nu este document finalizat

ECLI:RO:CASVA:2023:002.######

Dosar nr. ####/40/2021 - apel - contestaţie decizie de concediere -

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL SUCEAVA

SECŢIA I CIVILĂ

Decizia nr. ###

Şedinţa publică din data de 4 aprilie 2023

Preşedinte: ##### ########-#####

Judecător: ###### #####-#########

Grefier: ######## #####-#####

Pe rol se află judecarea apelului declarat de apelanta-pârâtă S.C. ##### SRL ###### cu sediul în loc. ######, #### ######### ### # jud. Bacău şi cu sediul procesual ales la cabinet avocat ######## ######## ########, #### ########## ### #, ### ##, judeţul Bacău, împotriva sentinţei civile nr. ### din 10 februarie 2022 pronunţată de Tribunalului ########, Secţia I Civilă, în dosarul nr. ####/40/2021, intimată fiind reclamanta ##### ####### #####, CNP #############, domiciliată în ########, #### ###### ###### ### ##,. ### # 1, ##### ###. #########

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, lipsesc părţile.

Procedura de citare...