Decizie nr. RJ 6293g6983/2022 din 16-mar-2022, Curtea de Apel Pitesti, actiune in raspundere patrimoniala (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 16 Martie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială

Acesta nu este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:CAPIT:2022:004.######

Operator date 3918

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL PITEŞTI

SECŢIA I CIVILĂ

DOSAR NR. ###/109/2020 DECIZIA CIVILĂ NR. ####/2022

Şedinţa publică din 16 Martie 2022

Curtea compusă din:

Preşedinte: ###### #############, judecător

Judecător: ###### #########

Grefier: ####### ####

S-a luat în examinare, pentru soluţionare, apelul formulat de pârâtul ###### ###### ##### împotriva încheierii de şedinţă din data de 04.09.2020, precum şi împotriva sentinţei civile nr.#### din 13.11.2020, pronunţate de Tribunalul Argeş în dosarul nr.###/109/2020, intimată fiind reclamanta #### ##### ##### SRL.

## apelul nominal, făcut în şedinţa publică, au răspuns: avocat ####### ###### ##### pentru apelantul-pârât, în baza împuternicirii avocaţiale AG############# emise de Baroul Argeş şi avocat ######## #### pentru intimata-reclamantă, în baza împuternicirii avocaţiale AG############# emisă de Baroul Argeş.