Decizie nr. RJ 625d74gdd/2023 din 13-mar-2023, Curtea de Apel Bacau, pretentii (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 13 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:CABAC:2023:002.######

Operator de date cu caracter personal nr. 3666.

Dosar nr. ####/103/2021

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL BACĂU

SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIE Nr. ###/2023

Şedinţapublică din 13 ###### 2023

Completul constituit din:

PREŞEDINTE ####### ###### #####

Judecător ###### ######

Grefier ######## ##### #####

Pe rol fiind judecarea apelului civil formulat de apelanta-reclamantă ######## ######### ### #### SA împotriva sentinţei civile nr. ####/24.10.2022 pronunţată de Tribunalul ##### – Secţia I civilă în dosarul nr. ####/103/2021, în contradictoriu cu intimata-pârâtă ####### ####, având ca obiect pretenţii.

Desfăşurarea şedinţei de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio, conform dispoziţiilor art. 231 alin. 4 Cod procedură civilă.

## apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă avocat ##### #####-####### pentru intimata-pârâtă, care depune împuternicire avocaţială la dosar, lipsă fiind părţile.

Procedura este legal...