Decizie nr. RJ 625d5e8ed/2023 din 28-feb-2023, Curtea de Apel Craiova, anulare act administrativ (Contencios administrativ si fiscal)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 28 Februarie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Inspectorat scolar

Cod ECLI ECLI:RO:CACRV:2023:092.######

Dosar nr. ####/101/2022

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL #######

SECŢIA C_________ ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIE Nr. ###/2023

Şedinţapublică de la 28 ######### 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE ##### ####### #####

Judecător ######## #####

Judecător ######## ######## ######

Grefier #### ##### ####

Pe rol, judecarea recursului declarat de reclamanta ###### ######, împotriva sentinţei nr.###/12.12.2022, pronunţată de Tribunalul ######### în dosarul nr. ####/101/2022, în contradictoriu cu intimatul pârât INSPECTORATUL ŞCOLAR ######## #########, având ca obiect anulare act administrativ hotărârea 411/2022.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, au răspuns recurenta reclamantă ###### ######, personal, asistată de avocat ###### ####, care depune delegaţie la dosar, precum şi intimatul pârât INSPECTORATUL ŞCOLAR ######## #########, prin consilier juridic ###### ###### ###, care, de asemenea, depune delegaţie la dosarul...