Decizie nr. RJ 625d42d2e/2023 din 15-mar-2023, Curtea de Apel Bacau, pretentii (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 15 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs Persoană fizică

Cod ECLI

Operator de date cu caracter personal nr. 3666.

Dosar nr. ####/103/2021

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL BACĂU

SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIE Nr. ###/2023

Şedinţapublică din 15 ###### 2023

Completul constituit din:

PREŞEDINTE ##### ##########

Judecător ######## ######## #####

Grefier #### ######## #######

**************************

La ordine a venit spre soluţionare apelul promovat de apelanta-reclamantă ######## ######### ### #### SA împotriva sentinţei civile nr. ####/10.11.2022 pronunţată de Tribunalul ##### – Secţia I Civilă în dosarul nr. ####/103/2021, în contradictoriu cu intimatul-pârât ####### ##########, având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, s-a prezentat av. ##### ####### pentru intimatul lipsă, lipsă fiind şi reprezentantul apelantei.

Procedura fiind legal îndeplinită, s-a expus referatul oral asupra cauzei, după care:

Curtea constată că este învestită cu soluţionarea unui apel aflat la primul termen de judecată,...