Decizie nr. RJ 6256482de/2023 din 09-mar-2023, Curtea de Apel Craiova, drepturi banesti (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 9 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:CACRV:2023:155.######

Dosar nr. ####/95/2021

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL #######

SECŢIA DE LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE Nr. ###

Şedinţapublică de la 09 martie 2023

Completul constituit din:

PREŞEDINTE ##### ###### ########

Judecător ######## #######

Grefier ######-###### ######

Pe rol se află pronunţarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în şedinţa publică din data de 23.02.2022, privind soluţionarea apelului declarat de apelantul ## ### Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, #### ########## ### ###, sector 1, cod unic de identificare RO _______, înregistrată în registrul comerţului sub nr. J40##########, împotriva sentinţei civile nr. ####/20.10.2022 pronunţată de Tribunalul #### – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosar nr. ####/95/2021 în contradictoriu cu intimatul ### ######## - ##########, cu domiciliul în ###### ##########, sat Jupâneşti, nr. 38, ####### ################ ## ######, legal îndeplinită,...