Decizie nr. RJ 62323g499/2023 din 27-mar-2023, Curtea de Apel Constanta, contestatie decizie de pensionare (Asigurari sociale)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 27 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Casă de pensii

Cod ECLI ECLI:RO:CACTA:2023:025.######

Operator de date cu caracter personal 3170

Dosar nr.###/36/2023

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL CONSTANŢA

SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR.###/AS

Şedinţapublică din data de 27 martie 2023

Complet specializat pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale

PREŞEDINTE: ####### ######## ######

Judecător: ######## #####

Grefier: ###### #####

S-a luat în examinare cererea de revizuire a deciziei civile nr.####/AS/14.12.2022, pronunţate de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr.####/88/2021, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare, formulată de revizuenta ######## ##### ######, în contradictoriu cu intimata #### JUDEŢEANĂ DE PENSII ######.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă revizuenta ######## ##### ###### personal, lipsind intimata #### Judeţeană de Pensii ######.

Procedura de citare este legal îndeplinită, cu respectarea prevederilor art.155 şi următoarele Cod procedură civilă.

Cererea este formulată în...