Decizie nr. RJ 59g9493gd/2023 din 05-apr-2023, Curtea de Apel Bucuresti, ordonanta presedintiala (Civil)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 5 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială, Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:CABUC:2023:029.######

DOSAR NR. ####/3/2023

(504/2023)

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

SECŢIA A III A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

DECIZIA CIVILĂ NR. ###A

Şedinţa publică din data de 05.04.2023

Curtea constituită din:

PREŞEDINTE: ######## ######## #########

JUDECĂTOR: ##### #########

GREFIER: ####### ##### #####

Pe rol se află soluţionarea apelului declarat de apelanta-reclamantă ####### #### împotriva sentinţei civile nr. ###/08.02.2023 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr. ####/3/2023, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi ###### ##### ####### SRL şi ####### ########.

####### are ca obiect „ordonanţă preşedinţială".

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, au răspuns apelanta-reclamantă ####### ####, reprezentată de avocat ##### – ###### ######, în baza împuternicirii avocaţiale aflate la fila 82 din dosar şi intimatul - pârât ###### ##### ####### SRL, reprezentat...