Decizie nr. RJ 59g428deg/2023 din 08-mar-2023, Tribunalul Prahova, pretentii (Civil)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 8 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Persoană fizică vs Persoană fizică

#######

TRIBUNALUL #######

SECŢIA I CIVILĂ

Dosar nr. #####/281/2021

Cod ECLI ECLI:RO:TBPHV:2023:016.######

DECIZIA CIVILĂ NR. ###

Şedinţa publică din data de 08.03.2023

P_________ – ###### ###

Judecător – ######### ########

Grefier – ###### ####### ####

Pe rol fiind soluţionarea apelului declarat de apelanţii-pârâţi ###### ######## ######, CNP ############# şi ###### ####### #########, CNP #############, ambii cu domiciliul în ###### #######, sat ####### nr.88, judeţ ####### şi domiciliul ales la Cabinet avocat ###### ###### #####, cu sediul în Ploieşti, #### ########## #####, ######, ### #, ####, ####, judeţ #######, împotriva sentinţei civile #### din data de 11.05.2022, pronunţată de Judecătoria Ploieşti, în contradictoriu cu intimatul-reclamant #### #######, CNP: #############, domiciliat în Ploieşti, #### ###### #####, #######, ####, #####, judeţ #######.

Cerere de apel formulată de apelanţii-pârâţi este timbrată cu taxă judiciară de timbru...