Decizie nr. RJ 59g2e857g/2023 din 10-apr-2023, Curtea de Apel Craiova, contestatie decizie de pensionare (Asigurari sociale)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 10 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Casă de pensii vs Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:CACRV:2023:155.######

Dosar nr. ####/63/2022

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL #######

SECŢIA DE LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE Nr. ###/2023

Şedinţapublică de la 10 Aprilie 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE ####### ######

Judecător ######## #######

Grefier ####### ##### #########

Pe rol judecarea apelului declarat de apelanta #### JUDEŢEANĂ DE PENSII ####, cu sediul în #######, #### ###### ############ ### ##, Jud. ####, împotriva sentinţei civile nr.####/08.12.2022, pronunţată de Tribunalul #### în dosarul nr.####/63/2022, în contradictoriu cu intimatul contestator ###### ######, domiciliat în #######, #### ### ######### ####, ### #, ####, ####, Jud. #### având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, a răspuns avocat ###### ####### pentru intimatul contestator ###### ######, lipsă fiind apelanta #### JUDEŢEANĂ DE PENSII ####.

Procedura de citare, legal îndeplinită.

S-a făcut referatul...