Decizie nr. RJ 59g225678/2023 din 20-mar-2023, Curtea de Apel Pitesti, drepturi salariale ale personalului din justitie (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 20 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Ministerul Public, Ministerul Public, Ministerul Public, Ministerul Public, Ministerul Public vs Persoană fizică, Ministerul Finanțelor Publice, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii

Acesta nu este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:CAPIT:2023:004.######

Operator date 3918

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL PITEŞTI

SECŢIA I CIVILĂ

DOSAR NR. ####/90/2021 DECIZIA CIVILĂ NR. ####/2023

Şedinţapublică din 20 ###### 2023

Curtea compusă din:

Preşedinte: ### ######, judecător

Judecător ###### ######## ####

Grefier ####### #######

S-a luat în examinare, pentru soluţionare, apelurile declarate de pârâţii MINISTERUL ######- P________ DE PE LÂNGĂ ÎNALTA ##### DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE, P________ DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, P________ DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL I____, P________ DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL PLOIEŞTI şi P________ DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ####### împotriva sentinţei civile nr.### din 02.05.2022 pronunţate de Tribunalul ###### în dosarul nr.####/90/2021 intimaţi fiind reclamantul #########...