Decizie nr. RJ 598d63895/2023 din 01-mar-2023, Curtea de Apel Alba Iulia, litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999) (Contencios administrativ si fiscal)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 1 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs ANAF, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii

Cod ECLI ECLI:RO:CAALB:2023:059.######

Dosar nr. ####/97/2020

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL #### #####

SECTIA DE C_________ ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIE Nr. ###/2023

Şedinţapublică de la 01 ###### 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE ###### ######## ######

Judecător ####### #######

Judecător ###### ####### ######

Grefier ###### ###### Daiboc

Pe rol se află soluţionarea recursului declarat de reclamanta Petroiesc #######-###### împotriva Sentinţei nr. ###/2022 pronunţată de Tribunalul #########– Secţia a II-a Civilă, de C_________ Administrativ, Fiscal şi de Insolvenţă în dosar nr.####/97/2020.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns consilier juridic ####### #### pentru intimata pârâtă ####, lipsind recurenta reclamantă Petroiesc #######-###### şi intimatul pârât Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care...