Decizie nr. RJ 59833d222/2023 din 23-mar-2023, Curtea de Apel Galati, contestatie decizie de pensionare (Asigurari sociale)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 23 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Casă de pensii vs Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:CAGLT:2023:087.######

Dosar nr. ###/121/2022

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL ######

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE CIVILĂ Nr. ###/2023

Şedinţapublică de la 23 ###### 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE ####### #####

Judecător ####### #####

Grefier ####### #####

Pe rol fiind judecarea apelului declarat de pârâta #### JUDEŢEANĂ DE PENSII ######, cu sediul în ######, #### ######## ### ##, împotriva sentinţei civile nr.####/05.12.2022 pronunţate de Tribunalul ######, în contradictoriu cu reclamantul ####### ####, cu domiciliul procesual ales la Cabinet Avocat ####### #######, cu sediul în ######, #### ######## ######, ### ##, #####, având ca obiect „contestaţie decizie de pensionare"

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că este primul termen de judecată fixat în apel, acesta este motivat şi scutit de plata taxei...