Decizie nr. RJ 592777e98/2022 din 23-mar-2022, Tribunalul Maramures, partaj judiciar (Civil)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 23 Martie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:TBMAR:2022:002.######

R O M Â N I A

TRIBUNALUL #########

SECŢIA I CIVILĂ

Dosar nr. ####/182/2015 cod operator - 4204

DECIZIA CIVILĂ Nr. ###/A/2022

Şedinţa publică din 23 Martie 2022

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE ####### #######-#######

Judecător ##### ###### ###

Grefier #### ######### ######

Pe rol este soluţionarea apelului declarat de către ######## ####, domiciliat în Gârdani, nr. 503, #### #########, împotriva sentinţei civile nr. #### pronunţată în data de 17.09.2021 de către Judecătoria #### M___, în contradictoriu cu intimaţii ######## ##### ########, domiciliat în ###### #######, nr. 38 , #### #########, ######## ###### #######, domiciliat în Gârdani, nr. 38, #### #########, ######## ####### #######, domiciliat în #### M___, Aleea Uranus, nr. 1/111, #### #########, având ca obiect partaj judiciar.

Dezbaterile asupra apelului au avut loc la data de 09.03.2022, fiind consemnate în...