Decizie nr. RJ 4e9e852g9/2022 din 28-feb-2022, Tribunalul Hunedoara, partaj judiciar (Civil)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 28 Februarie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Primarie/Primar, Persoană fizică

Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBHND:2021:042.######

R O M Â N I A

TRIBUNALUL HUNEDOARA

SECŢIA I-a CIVILĂ

DOSAR NR.####/278/2010*

DECIZIA CIVILĂ NR. ##/R/2022

Şedinţa publică din data de 28 februarie 2022

PREŞEDINTE: ######## ######## ####### -judecător

####### ####### ###### # judecător

####### ######## -judecător

##### ########### ###### - grefier

Pe rol se află soluţionarea recursul civil formulat de reclamantul ####### ####### împotriva sentinţei civile nr. ######### pronunţată de Judecătoria Petroşani, în dosarul nr. ####/278/2010* (judecător fond ######## #####)

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică,nu s-a prezentat niciuna din părţi.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de...