Decizie nr. RJ 4e6775729/2023 din 10-mar-2023, Tribunalul Dolj, partaj judiciar (Civil)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 10 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Persoană fizică vs Persoană fizică

Cod ECLI:RO:TBDLJ:2023:165.######

Dosar nr. ###/201/2019

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ####

SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ nr. ###/2023

Şedinţapublică din data de 10 martie 2023

Completul de judecată este constituit din:

Preşedinte: ###### ########

Judecător: ###### ######

Grefier: #####-##### #######

Pe rol se află pronunţarea asupra apelului formulat de către pârâtul-apelant ######## ###, decedat pe parcursul procesului, continuat de moştenitorii ######## ######### şi ######## ### ########, împotriva sentinţei civile nr. ## din data de 27.01.2020, pronunţată de Judecătoria #######, în dosarul nr. ###/201/2019, în contradictoriu cu intimatul reclamant ######## #####, având ca obiect partaj judiciar.

Dezbaterile asupra cererii de apel au avut loc în şedinţa publică din data de 17 februarie 2023, când instanţa, pentru ca părţile să formuleze şi să depună la dosar concluzii scrise şi având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 394alin. 2 şi...