Decizie nr. RJ 4e6485e32/2023 din 21-mar-2023, Curtea de Apel Timisoara, contestatie decizie de sanctionare (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 21 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Directia Silvica, Regia Nationala a Padurilor Romsilva vs

Acesta nu este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:CATIM:2023:031.######

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL TIMIŞOARA

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ şi ASIGURĂRI SOCIALE operator #####

DOSAR Nr. ####/115/2021

DECIZIA CIVILĂ Nr. ###

Şedinţa publică din 21 martie 2023

Curtea constituită din:

PREŞEDINTE: #####-######## ######

JUDECĂTOR: ####### ########

GREFIER: ###### #######

Pe rol se află pronunţarea asupra apelului formulat de către apelantul-reclamant ######## ####### împotriva sentinţei civile nr. ####/13.10.2022 şi a încheierii din data de 09.12.2021, pronunţate de către Tribunalul #####-####### în dosarul nr. ####/115/2021 şi asupra apelului formulat de către apelanta-pârâtă ##### Naţională a Pădurilor Romsilva – Direcţia ####### #####-####### împotriva aceleiaşi sentinţe, având ca obiect contestaţie decizie de sancţionare.

Mersul dezbaterilor şi concluziile instanţei asupra cererii au fost consemnate în încheierea pronunţată în...