Decizie nr. RJ 4e39g844d/2023 din 04-apr-2023, Curtea de Apel Iasi, contestatie decizie de concediere (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 4 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială

Acesta nu este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:CAIAS:2023:014.######

Dosar nr. ####/99/2021/a1*

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL ####

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE Nr. #/2023

Şedinţapublică din data de 04 Aprilie 2023

Completul constituit din:

PREŞEDINTE ####-######## ####

Judecător ##### ########## ########

Judecător ######## ####

Grefier ###### ######

Pe rol judecarea cauzei civile privind recursul declarat de către recurenta ########## ####### ####### împotriva încheierii de şedinţă din data de 02.03.2022 pronunţată de Tribunalul #### în dosarul nr. ####/99/2021, având ca obiect „contestaţie decizie" în contradictoriu cu intimata Societatea Naţională de Transport Feroviar de ##### ### ##### SA.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, lipsă părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier în sensul celor consemnate mai sus cu privire la obiectul cauzei, prezenţa părţilor şi a modului de...