Decizie nr. RJ 4e3369d64/2023 din 15-mai-2023, Curtea de Apel Brasov, pretentii (Contencios administrativ si fiscal)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 15 Mai 2023

TEXT SPETĂ

ITM vs Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:CABRV:2023:005.######

Dosar nr. ####/305/2021

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL ######

SECŢIA C_________ ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DECIZIE NR. ###R//2023

Şedinţapublică din data de 15 mai 2023

Completul constituit din:

Preşedinte: #####-##### ######

Judecător: ###### ###### #######

Judecător: ######## ######

Grefier: #####-##### #####

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra recursului declarat de către recurentul-reclamant INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ####### împotriva sentinţei civile nr. ##/27.01.2023 pronunţată de către Tribunalul ####### în dosarul nr. ####/305/2021, având ca obiect „pretentii".

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din 02.05.2023, încheierea de şedinţă din acea dată face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, în vederea deliberării, în baza art. 396 alin.1 Cod procedură civilă, a amânat pronunţarea pentru azi, 15 mai 2023.

CURTEA,

Deliberând asupra recursului dedus judecăţii, constată următoarele:

1. Obiectul...