Decizie nr. RJ 39de379g3/2023 din 04-apr-2023, Tribunalul Hunedoara, pretentii (Civil)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 4 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBHND:2023:031.######

#######

TRIBUNALUL #########

SECŢIA II-a CIVILĂ, DE C_________ ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DECIZIA NR.###/A/2023 DOSAR NR.####/240/2021

Şedinţa publică din data de 04.04.2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE : ##### #######-####### # preşedinte secţie

##### ###### ###### - judecător

##### #####-######## # grefier

Prezentul complet a fost constituit potrivit dispoziţiilor art. 109 (8) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.3243/27.12.2022 şi procesului verbal din data de 30.03.2023.

Pe rol fiind soluţionarea apelului declarat de către pârâta ######## SA împotriva sentinţei civile nr.###/05.08.2022 pronunţată de Judecătoria ##### (judecător fond ##### ########-#######).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, s-au prezentat av.B____ ###### cu delegaţie pentru apelanta-pârâtă şi av. #### ###### ###### pentru intimatul-reclamant.

Procedura de citare,legal...