Decizie nr. RJ 39d48356d/2023 din 20-mar-2023, Curtea de Apel Timisoara, actiune in raspundere patrimoniala (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 20 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Persoană fizică

Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:CATIM:2023:031.######

Dosar nr. ####/108/2022

Operator 2928

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL TIMIŞOARA

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Decizia civilă nr. ###

Şedinţa publică din 20.03.2023

Curtea constituită din:

PREŞEDINTE: ###### ##########

JUDECĂTOR: ###### ######## #####

GREFIER: ####### #### ####

Pe rol se află soluţionarea apelului declarat de către pârâtul-apelant ####### ########-####, împotriva Sentinţei civile nr. ####/21.12.2022, pronunţată de Tribunalul #### în Dosarul nr. ####/108/2022, în contradictoriu cu reclamantul-intimat Serviciul de Ambulanţă ######## ####, având ca obiect acţiune în răspundere patrimonială.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă apelantul, prin avocat ###### ##### şi intimatul, prin avocat ####### #####.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care reprezentantul intimatului depune împuternicire...