Decizie nr. RJ 3949e3969/2022 din 09-mar-2022, Curtea de Apel Cluj, obligatie de a face (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 9 Martie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Spital, Minister

Prezentul document este supus reglementărilor aflate sub incidenţa Regulamentului U.E. 2016/679

Cod ECLI ECLI:RO:CACLJ:2022:066.######

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL CLUJ

SECŢIA A IV-A PENTRU LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Dosar nr. ##/33/2022

DECIZIA CIVILĂ NR. ###/A/2022

Şedinţa publică din data de 9 martie 2022

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ######-###### ####

JUDECĂTOR: ######-###### #####

GREFIER: ####### ######

S-a luat în examinare contestaţia în anulare formulată de contestatorul ###### ###### ######### împotriva Deciziei civile nr. ####/A din 14 decembrie 2021, pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. ####/117/2021, privind şi pe intimaţii SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ-###### şi ########## SĂNĂTĂŢII, având ca obiect obligaţia de a face.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la prima strigare a cauzei, se constată lipsa părţilor.

Curtea apreciază că se impune lăsarea cauzei la a doua strigare, pentru a da posibilitatea...