Decizie nr. RJ 394966ed9/2022 din 17-feb-2022, Curtea de Apel Alba Iulia, contestatie decizie de concediere (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 17 Februarie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:CAALB:2022:207.######

Dosar nr. ###/85/2020

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL #### #####

SECTIA I CIVILA

DECIZIE CIVILĂ Nr. ###/2022

Şedinţa publică de la 17 Februarie 2022

Completul compus din:

PREŞEDINTE ##### #####

Judecător ###### ##### #######

Grefier ####### ####

Pe rol se află pronunţarea asupra cererii de apel formulate de reclamantul ###### ###### ##### împotriva sentinţei civile nr. ###/2021 pronunţată de Tribunalul Sibiu-Secţia I civilă în dosar ###/85/2020, având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

Mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierile de amânare a pronunţării din data de 27 ianuarie 2022, respectiv 10 februarie 2022, care fac parte integrantă din prezenta decizie.

CURTEA DE APEL

Asupra apelului civil de faţă;

Constată că prin cererea formulată la data de 29.05.2020 şi înregistrată sub nr. ###/85/2020, reclamantul ##### ###### #####, în contradictoriu cu pârâta ## ########### S.A, a...