Decizie nr. RJ 23e826624/2023 din 11-mai-2023, Curtea de Apel Timisoara, litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999) (Contencios administrativ si fiscal)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 11 Mai 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Consiliu Judetean

Acesta nu este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:CATIM:2023:016.######

#######

CURTEA DE APEL TIMIŞOARA OPERATOR 2928

SECŢIA C_________ ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DOSAR NR. ####/115/2021* - 21.03.2023

DECIZIA CIVILĂ NR. ###

Şedinţa publică din 11 mai 2023

Complet constituit din:

PREŞEDINTE: ###### ####

JUDECĂTOR: ########-######## #######

JUDECĂTOR: ####### #####

GREFIER: ##### ##########

Pe rol fiind pronunţarea asupra recursului formulat de recurentul-reclamant ######### ##### #####, împotriva sentinţei civile nr. ##/22.02.2023 pronunţată în dosar nr. ####/115/2021* de Tribunalul #####-#######, în contradictoriu cu intimatul-pârât CONSILIUL ######## #####-####### - DIRECŢIA DE DRUMURI JUDEŢENE #####-#######, având ca obiect – litigiu privind funcţionarii publici (Legea nr. 188/1999).

Mersul dezbaterilor şi concluziile orale ale părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la termenul din 04.05.2023, încheiere ce face parte integrantă din prezenta...