Decizie nr. RJ 23e42eg45/2023 din 22-mar-2023, Curtea de Apel Iasi, anulare act (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 22 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Persoană fizică, Instituție de stat vs

Cod ECLI ECLI:RO:CAIAS:2023:039.######

Dosar nr. ####/99/2021

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL ####

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE CIVILĂ Nr. ###/2023

Şedinţapublică din data de 22 ###### 2023

Completul constituit din:

Preşedinte ###### ######## ###### #########

Judecător ###### ######

Grefier ##### ####

Pe rol pronunţarea asupra cauzei civile privind apelurile declarate apelantul – intimat Sindicatul Drumarilor #### ####, în numele şi pentru membru de sindicat reclamant ##### ###### şi intimata – apelantă ######## Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri ####### împotriva sentinţei civile nr.######### din data de 03.10.2022 pronunţate de Tribunalul ####, în dosarul nr. ####/99/2021, având ca obiect„ anulare act".

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 14.03.2022, susţinerile şi concluziile părţilor prezente fiind consemnate în încheierea...