Decizie nr. RJ 23e42796g/2023 din 29-mar-2023, Curtea de Apel Oradea, contestatie decizie de concediere (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 29 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Persoană fizică, Consiliu Judetean

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL ######

Secţia I civilă

Număr operator de date cu caracter personal 3159

ECLI:RO:CAORA:2023:002.######

Dosar nr. ####/111/2021

DECIZIA CIVILĂ NR. ###/2023-A

Şedinţa publică din data de 29 martie 2023

Completul de judecată constituit din:

P_________: ########## #####

Judecător: ##### ######

Grefier: ####### #####

Pe rol fiind soluţionarea apelului civil formulat de apelanta ###### ######## ####### CNP ############# cu domiciliul procesual ales în ###### #### ### ######## ####, ####### ##### ## ####### ## ###### ###### ###### ########, în contradictoriu cu intimaţii Biblioteca Judeţeană „######## ######" cu sediul în ###### #### ####### ###### ### ##, ####### ##### ## ######### ######## ##### ## ###### ## ###### #### ###### ###### ### #, ####### #####, împotriva Sentinţei civile nr. ###/LM din 20 septembrie 2022 pronunţată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. ####/111/2021, având ca obiect contestaţie decizie de...