Decizie nr. RJ 235gd64de/2022 din 26-apr-2022, Tribunalul Arges, contestatie la executare (Civil)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 26 Aprilie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Persoană fizică vs Societate de leasing

Cod ECLI ECLI:RO:TBARG:2022:013.######

Dosar nr. ####/205/2020

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ*

SECŢIA CIVILĂ

Decizia Civilă Nr. ####/2022

Şedinţa Publică de la 26 aprilie 2022

Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE: ######## ########

JUDECĂTOR: ########-##### #######

GREFIER DE ŞEDINŢĂ: ######-###### #####

S-a luat în examinare, pentru soluţionare, apelurile declarate de apelanţii-contestatorii #### ##### şi #### #######, împotriva Sentinţei Civile nr. #### din 2 decembrie 2021 pronunţată de Judecătoria Câmpulung în dosarul nr. ####/205/2020, intimat fiind ###### ####### ####### ### S.A., având ca obiect contestaţie la executare dosar de executare nr. ######## # ### Gătejescu ######

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, la ordine,

- lipsă fiind apelantul contestator - #### #####

- lipsă fiind apelanta contestatoare - #### #######

- lipsă fiind intimata - ###### ####### ####### ### S.A.

Cauza se află la primul termen de judecată în faţa...