Decizie nr. RJ 235ed5667/2022 din 29-mar-2022, Curtea de Apel Bucuresti, comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001) (Contencios administrativ si fiscal)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 29 Martie 2022

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:CABUC:2022:186.######

Dosar nr. #####/3/2020

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

SECŢIA A VIII-A C_________ ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DECIZIA CIVILĂ Nr. ###

Şedinţa publică din data de 29 martie 2022

Curtea constituită din:

PREŞEDINTE: ##### SAGLAM

JUDECĂTOR: ###### ##### #####

JUDECĂTOR: ######## ########

GREFIER: ######## ###

Pe rol se află soluţionarea recursului declarat de recurentul - pârât SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ, împotriva sentinţei civile nr. ###/10.02.2021 pronunţate de către Tribunalul Bucureşti – Secţia a II a de contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. #####/3/2020, în contradictoriu cu intimatul - reclamant ### ######## #####, având ca obiect comunicare informaţii de interes public (Legea nr. 544/2001).

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică de la 03.03.2022, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată ce face parte integrantă din prezenta decizie civilă, când Curtea, având nevoie de timp pentru...