Decizie nr. RJ 2358459g4/2022 din 08-feb-2022, Curtea de Apel Bucuresti, actiune in raspundere patrimoniala (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 8 Februarie 2022

TEXT SPETĂ

Societate comercială, Persoană fizică vs

Cod ECLI ECLI:RO:CABUC:2022:123.######

Dosar nr. ###/93/2020 (Număr în format vechi #########)

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

SECŢIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR. ###/2022

Şedinţa publică din data de 8 Februarie 2022

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: ##### ####### #####

JUDECĂTOR: ####### ####### #######

Grefier: ########## ######## ######

Pe rol, soluţionarea apelurilor formulate de apelanta-pârâtă ## # CANALE&C S.A. şi de apelanta-reclamantă ##### #######, împotriva sentinţei civile nr. ###/11.03.2021, pronunţată de Tribunalul I____ – Secţia Civilă, în dosarul nr. ###/93/2020, având ca obiect: acţiune în răspundere patrimonială.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 11.01.2022 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 396 alin.1 Cod procedură civilă